AKADEMIA MUZYCZNA
GRUDZIEŃ 2016, KRAKÓW, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA
KRZYSZTOF KUCZYŃSKI
ARCHITEKT
MICHAŁ SZCZODRAK
AUTOR
MIKOŁAJ PRZEWŁOCKI
AUTOR
MACIEJ WOJDA
AUTOR
ARKADIUSZ EMERLA
AUTOR
OWINTAR - WE WSPÓŁPRACY Z IMB ASYMETRIA SP. Z O.O.
GRUDZIEŃ 2015, TARNÓW, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA
III NAGRODA
KRZYSZTOF KUCZYŃSKI
ARCHITEKT
MACIEJ WOJDA
AUTOR
MAREK BORKOWSKI
AUTOR
ARKADIUSZ EMERLA
AUTOR
WITOLD GILEWICZ
AUTOR
ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
WRZESIEŃ 2015, WARSZAWA, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA
KRZYSZTOF KUCZYŃSKI
ARCHITEKT
KAJA WIĄCEK
ARCHITEKT
MACIEJ WOJDA
AUTOR
ARKADIUSZ EMERLA
AUTOR
KŁADKA PIESZO ROWEROWA
LIPIEC 2015, BUSKO ZRÓJ, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA
KRZYSZTOF KUCZYŃSKI
ARCHITEKT
KAJA WIĄCEK
ARCHITEKT
MACIEJ WOJDA
AUTOR
ARKADIUSZ EMERLA
AUTOR


AD ARTIS EMERLA WOJDA SPÓŁKA JAWNA.
 
UL. STUDENCKA 4/6
31-116 KRAKÓW
TEL. +48 (12) 379 30 42, 379 30 43
TEL./FAX: +48 (12) 428 29 90
MOBILE: +48 509 102 068
E-MAIL. BIURO@ADARTIS.PL

NIP: 677 226 73 44, KRS: 0000254924