AKADEMIA MUZYCZNA
GRUDZIEŃ 2016, KRAK??W, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA
KRZYSZTOF KUCZY??SKI
ARCHITEKT
MICHA? SZCZODRAK
AUTOR
MIKO?AJ PRZEW?OCKI
AUTOR
MACIEJ WOJDA
AUTOR
ARKADIUSZ EMERLA
AUTOR
OWINTAR - WE WSP???PRACY Z IMB ASYMETRIA SP. Z O.O.
GRUDZIEŃ 2015, TARN??W, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA
III NAGRODA
KRZYSZTOF KUCZY??SKI
ARCHITEKT
MACIEJ WOJDA
AUTOR
MAREK BORKOWSKI
AUTOR
ARKADIUSZ EMERLA
AUTOR
WITOLD GILEWICZ
AUTOR
ZESP??? PA??STWOWYCH SZK??? MUZYCZNYCH
WRZESIEŃ 2015, WARSZAWA, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA
KRZYSZTOF KUCZY??SKI
ARCHITEKT
KAJA WI?CEK
ARCHITEKT
MACIEJ WOJDA
AUTOR
ARKADIUSZ EMERLA
AUTOR
K?ADKA PIESZO ROWEROWA
LIPIEC 2015, BUSKO ZR??J, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA
KRZYSZTOF KUCZY??SKI
ARCHITEKT
KAJA WI?CEK
ARCHITEKT
MACIEJ WOJDA
AUTOR
ARKADIUSZ EMERLA
AUTOR


AD ARTIS EMERLA WOJDA SPÓŁKA JAWNA.
 
UL. STUDENCKA 4/6
31-116 KRAKÓW
TEL. +48 (12) 379 30 42, 379 30 43
TEL./FAX: +48 (12) 428 29 90
MOBILE: +48 509 102 068
E-MAIL. BIURO@ADARTIS.PL

NIP: 677 226 73 44, KRS: 0000254924